Woonzorgcomplex De Gendarmerie

Voor wie is De Gendarmerie bestemd?

De Gendarmerie is met name bestemd voor echtparen waarvan een van de partners een Wlz-indicatie voor verpleeghuiszorg heeft of die indicatie op korte termijn zal ontvangen óf een indicatie voor thuiszorg heeft. In het eerste geval is het in Nederland regel dat de echtelieden dan uit elkaar worden gehaald. Dat vinden wij echter niet meer van deze tijd, zelfs onverteerbaar. De filosofie binnen Privézorg Limburg is om mensen in deze situatie juist bij elkaar te laten, ze samen oud te laten worden, voorzien van alle zorg. Verpleeghuiszorg in de thuissituatie kan immers bijdragen aan een betere genezing. Neemt niet weg dat ook alleenstaanden met een zorgvraag een aanvraag kunnen indienen voor een van de zorgappartementen.