• ‘We zijn te gast bij de mensen thuis, dat realiseren we ons terdege’
Al onze diensten worden volledig vergoed door uw zorgverzekering

Thuiszorg

Thuiszorg met persoonlijke aandacht

 

Ten aanzien van thuiszorg werkt Privézorg Limburg met kleine, zelfstandige teams met een hoge mate van flexibiliteit. Vanwege deze werkwijze zijn de lijnen kort en duidelijk. De cliënt heeft altijd een vaste medewerker als aanspreekpunt. Dat geeft cliënten een vertrouwd gevoel. Mocht het om wat voor reden gewenst of noodzakelijk zijn, dan neemt de medewerker contact op met de zorgcoördinator. Privézorg Limburg inventariseert samen met de cliënt, familie en omgeving wat er aan zorg nodig is en zoekt vervolgens naar de beste invulling. Thuiszorg kan bestaan uit persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg, huishoudelijke zorg of een combinatie van genoemde zorgtaken. Belangrijk om te weten: thuiszorg wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraars. Ten aanzien van thuiszorg is Privézorg Limburg bovendien voornemens in de gemeente Echt meerdere ochtend- en avondroutes op te zetten.

Goede, persoonlijke gezondheidszorg voor iedereen