• ‘Zorgprofessionals zorgen met hun enthousiasme en expertise telkens voor een geslaagde invulling van de dag’

Dagbesteding

Zinvolle invulling van de dag

G2HP1706130742

Bij Privézorg Limburg kunnen mensen met een zorgindicatie op vastgestelde dagen en tijden terecht voor dagbesteding. Dat geldt dus ook voor de bewoners van De Gendarmerie. Privézorg Limburg is gespecialiseerd in zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding. Deze vindt plaats elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in of vanuit De Kompenie in Susteren. Het dagbestedingsprogramma is zeer divers. Er worden tal van activiteiten ontplooid zoals braintraining, fysiogym, yoga, bloemschikken, wandelen, werken met keramiek of een muziekmiddag. Maar we gaan er ook met de cliënten op uit. Met een comfortabele bus maken we uitstapjes dicht bij huis of verder weg, aansluitend op en passend bij de interesses en belevingswereld van de cliënten. Denk aan een wandeling naar het centrum, een museumbezoek, het bezichtigen van kastelen, kerken en abdijen, een boottocht of een excursie naar bijzondere tuinen. Zorgprofessionals begeleiden alle activiteiten en uitstapjes en zorgen met hun enthousiasme en expertise telkens voor een geslaagde invulling van de dag.

Werkvreugde en een persoonlijke benadering vormen de rode draad